Mae’n ymadrodd hadau, ymadrodd adfer, neu ymadrodd wrth gefn sy’n cynnwys rhestr o eiriau sy’n storio’r holl wybodaeth sydd ei hangen i adennill arian crypto ar y blockchain.

Bydd meddalwedd waled fel arfer yn cynhyrchu ymadrodd hedyn ac yn annog y defnyddiwr i’w ysgrifennu ar bapur. 

Os bydd cyfrifiadur y defnyddiwr yn damwain neu os bydd ei yriant caled yn cael ei lygru, gallant lawrlwytho’r un meddalwedd waled eto a defnyddio’r copi wrth gefn papur i adennill eu cryptos, mae rhai waledi fel metamasg , waled ymddiriedolaeth, ac ati yn defnyddio’r dechnoleg hon.

Gall unrhyw un arall sy’n darganfod yr ymadrodd ddwyn arian cripto, felly cadwch ef yn ddiogel fel gemwaith neu arian parod. 

Er enghraifft, ni ddylai unrhyw un ofyn i chi ar rwydweithiau cymdeithasol  neu negesydd, ni ddylid ei ysgrifennu ar unrhyw wefan.

Mae ymadroddion hadau yn ffordd wych o wneud copi wrth gefn a storio crypto.

Sut mae’n gweithio?

Eglurhad symlach o sut mae ymadroddion hadau yn gweithio yw bod gan y feddalwedd waled restr o eiriau a gymerwyd o eiriadur, gyda rhif wedi’i neilltuo i bob gair.

Gellir trosi’r ymadrodd hadau i rif a ddefnyddir fel y cyfanrif hadau mewn waled penderfynol sy’n cynhyrchu’r holl barau allweddol a ddefnyddir yn y waled.

Mae gan y rhestr geiriau Saesneg ar gyfer safon BIP39 2048 o eiriau, felly os yw’r ymadrodd yn cynnwys 12 gair ar hap yn unig, nifer y cyfuniadau posibl fyddai 2048^12 = 2^132 a byddai gan yr ymadrodd 132 did o ddiogelwch.

Fodd bynnag, nid yw rhywfaint o’r data mewn ymadrodd BIP39 ar hap, felly dim ond 128 did yw diogelwch gwirioneddol ymadrodd hadau 12 gair BIP39.

Mae hyn yn fras yr un cryfder â holl allweddi preifat Ethereum, felly mae’r rhan fwyaf o arbenigwyr yn ystyried ei fod yn ddigon diogel.

A allaf gynhyrchu fy ymadrodd hadau fy hun?

Nid yw’n ddiogel creu eich ymadrodd hadau eich hun oherwydd bod bodau dynol yn ddrwg am gynhyrchu hap.

Y ffordd orau yw gadael i feddalwedd y waled gynhyrchu ymadrodd rydych chi’n ei deipio.

Gan fod y brawddegau agoriadol yn defnyddio geiriau iaith naturiol, mae ganddynt gywiriad gwallau rhagorol.

Yn aml gellir dal i ddarllen geiriau sydd wedi’u hysgrifennu’n wael. Os yw llythyren neu ddwy ar goll neu’n sownd, yn aml gallwch chi ddarganfod y gair.

Mae’r rhestr geiriau y mae’r geiriau ymadrodd hadau yn cael eu tynnu ohoni wedi’i dewis yn ofalus fel bod pedair llythyren gyntaf pob gair yn ddigon i’w hadnabod yn unigryw.

Mae hyn yn cymharu’n dda ag ysgrifennu allwedd breifat amrwd lle gall un llythyren annarllenadwy neu anghywir wneud yr allwedd breifat yn ddiwerth (yn dibynnu ar y fformat cyfresoli).

Pam mae ymadrodd hedyn yn bwysig?

Oherwydd dyma’r unig ffordd i wneud copi wrth gefn o waled crypto. Os byddwch chi’n colli’r ffôn, cyfrifiadur, neu ddyfais caledwedd rydych chi’n ei ddefnyddio i gael mynediad i’ch crypto, bydd angen i chi nodi’ch ymadrodd hadau mewn man arall i adfer eich waled allwedd breifat a’i gynnwys.

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn colli fy mrawddeg agoriadol?

I ddechrau dim byd. Wedi’r cyfan, nid oes angen eich ymadrodd hadau i gael mynediad i’ch cronfeydd; mae’n ddull wrth gefn i adfer eich arian. Felly os byddwch chi’n colli’ch dyfais gorfforol a’ch ymadrodd agoriadol, dyna pryd y gallwch chi fynd i banig.

¿De cuánta utilidad te ha parecido este contenido?

¡Haz clic en una estrella para puntuarlo!

Promedio de puntuación 0 / 5. Recuento de votos: 0

Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.